[language-switcher]

טרנספורמציה אג'ילית

צוותים ורכבות עוברים מזחילה ⟵ לטיסה

“ללמוד מהאתמול, לחיות את היום, ולקוות בשביל מחר. הדבר החשוב זה לא להפסיק לשאול שאלות.”

כבר יצאתם לדרך, ואתם מרגישים שזה קשה? עדיין לא יצאתם לדרך? או אולי ׳כבר ניסינו׳?

גילינו שספר-בישול זה לא מספיק וכדי להצליח בטרנספורמציה צריך צוות של מאמנים שמוביל את האספקטים השונים של השינוי – ברמת הצוות, ברמה האנושית-נגיעה בכל פרט בארגון מתוך הבנה של התפקיד הייחודי, וברמת ההנהלה…

 

תהליך טיפוסי מורכב ממגוון המרכיבים הבאים:

  • הכרות ואנליזה: הבנה של איפה אנחנו עכשיו ולאן אנחנו רוצים להגיע?  
  • פיתוח ארגוני:  ליווי משאבי אנוש וההנהלה  בהובלת השינוי ביחד עם הכאבים וההתנגדויות במסע
  • סדנאות והכשרה למנהיגות הבכירה, המנהלים בדרגי הביניים, בפרט, ראשי הצוותים והקבוצות, והכשרת בעלי תפקידים – Pos, SMs, וכמובן סדנאות לצוותים  
  • הובלת כל חלק בארגון: צוות, שבט, רכבת, בטרנספורמציה האישית שלו
  • תמיכה בכלים השונים: ג׳ירה (Jira), אג׳ור (Azure) דבאופס, מנדיי (Monday) …

בואו נדבר אג'יליות-עסקית. המאמנים שלנו יכולים לעזור לך לזהות ולהסיר בהדרגה מחסומים ארגוניים שמונעים זרימה רציפה של ערך ללקוחות שלך.