[language-switcher]

טכנולוגיות מְקדמות אג'יליוּת

גירסה אינטגרטיבית ראשונה, ושחרור גרסאות שוטף – במהירות.

קיצור מעגל הלמידה בין הפיתוח לשוק.

Rapid Prototyping. אפילו כשהמוצר שאתם בונים מחבר מגוון כלים ומערכות – הגירסה הראשונה צריכה להיות מוכנה תוך ספרינט או שניים! למה? כדי להבין אם המוצר עונה על הצורך האמיתי, כדי לתקף את הנחות העבודה ואת הארכיטקטורה של הפיתרון… כדי ללמוד מהר ולהסיר אי וודאות!   

כלי Low-Code כמו Appian  מאפשרים מגוון חיבורים למערכות בארגון, והקמת אב-טיפוס של מספר תהליכי עבודה שהמשתמשים השונים יחוו במוצר.

אחרי שיש לנו מוצר, שחרור גרסאות תכוף, מדי שבוע, ובלי מאמץ גדול – מחייב אוטומציות במימדים שונים – של הבדיקות ושל ההתקנות. כל אלה מבטיחים איכות גבוהה.  DevOps.
הציפייה מהצוות האג׳ילי שייצר גירסת תכנה ראוייה להתקנה מדי ספרינט. אבל אם מקצב הגרסאות נמוך בהרבה, זה מייצר בזבוז ואכזבה: ״כבר פיתחנו, למה זה לא עולה לאוויר?״

מהן נקודות החולשה של תהליך הפיתוח בארגון?

קצב פיתוח הגרסאות, זמן המחזור (Cycle-time) או אולי האיכות – נפילות ותקלות חוזרות? השילוב של טכנולוגיות תומכות אג׳יליות מאפשר שיפור בכל אחד מהמדדים המקובלים: Mean Time Between Failures, MeanTime To Recover, Cycle-Time וכו׳ – שכולם משפיעים ישירות על שביעות רצון הלקוח!

 

נשמח להביא לכם ממגוון הכלים השיטות והידע הדרושים ל- Rapid Prototyping, Rapid Development & Rapid Deployment

ליציאה לדרך להסרת החסמים בין העיצוב-איפיון לבין הפיתוח, לתפעול ולהתקנת גרסאות מהירה, ובפרט – לבניית אב-טיפוס ראשון – אנחנו כאן לעזור לכם.