[language-switcher]

דברים פרקטיים שכל מנהל פרויקט צריך לדעת ולא עושה ביום יום

קצב פיתוח מהיר והתאמה לשינויים מהירים ובלתי צפויים הם גורמים קריטיים להישרדות ולהתפתחות של ארגון. על בסיס אילוצים אלה התפתחו מערכות ניהול גמישות, יעילות ואפקטיביות שהן הבסיס לגישה האג’ילית בניהול פרויקטים. 

הסדנה מקיפה את ההיבטים הניהוליים הקשורים במערכות לניהול פרויקטים, החל משלבי יייזום הפרויקט, תכנונו, יישום ובקרה, וכלה בניתוח וסיכום. בסדנה ילמדו שיטות עבודה יעילות לתכנון וניהול פרויקטים. 

🎯 מטרות

הסדנה מעניקה ידע על מודלים עסקיים, גישות ניהול, מיומנויות שיטת האג’ייל, בשילוב כלים מעשיים וחדשניים לניהול פרויקט

👥 קהל יעד

 • עובדים בתפקיד ניהולי ראשון, מנהלי פרויקטים מתחילים, מנהלים מנוסים המחפשים הכשרה מקצועית. חברות וארגונים המעוניינים לרכוש כלים יעילים וחדשניים לניהול פרויקטים ולהתמודדות עם תנאי אי וודאות בסביבה מאתגרת/תחרותית וניהול סיכונים.

📅 מתי

📌 איפה

Picture of מיכל שלומי

מיכל שלומי

Agile Transformation Lead

📜 נושאי הסנדה

 • קידום מטרות אסטרטגיות של הארגון הלכה למעשה.
 • תפיסת תפקיד ניהולית, סגנון ניהול אישי, שגרות הניהול.
 • הגדרת יעדים ומטרות.
 • ניהול התכולה.
 • טיפול בהתנגדויות וניהול קונפליקטים.
 • ראייה מערכתית וניהול תלויות.
 • מודלים בינלאומיים למיפוי וניהול בעלי עניין.
 • תקשורת אפקטיבית, בנק רגשות, הנעה ללא סמכות.
 • ניהול תקציב וסיכונים.
 • מודל ששת כובעי החשיבה
 • תהליך המשוב.